Pengenalan

Pembinaan menara dan struktur system pemancar telekomunikasi boleh dibenarkan dalam semua kawasan pihak berkuasa tempatan, tertakluk kepada undang-undang semasa, suatu perkhidmatan kemudahan awam (public utility) yang perlu disediakan.

3 Legged Tower
4 Legged Tower

Lokasi